Phát bắn thần kỳ của tên lửa VN: Con Đô đốc Mỹ bị bắt sống, cường kích A-4 "hít xỉ than"

Phát bắn thần kỳ của tên lửa VN: Con Đô đốc Mỹ bị bắt sống, cường kích A-4 "hít xỉ than"

 08:05 13/07/2018

Chiếc cường kích A-4 "Chim ưng nhà trời" từ độ cao 4.500m lao xuống, thực hiện cú bổ nhào 2.700m ngắn ngủi và phóng bom, nhưng chưa kịp ngoặt ra thì 1 chớp lửa da cam đã bùng lên.